Syria Powered by Trendolizer

TT Trump cảnh báo sẽ tấn công trả đũa Iran với sức công phá gấp 1000 lần nếu Iran ám sát đại sứ Mỹ

Trending story found on www.youtube.com


https://tinyurl.com/y5zmfmro • TT Trump cảnh báo sẽ tấn công trả đũa Iran với sức công phá gấp 1000 lần nếu Iran ám sát đại sứ Mỹ. • Mỹ khuyến cáo người dân cân nhắc đi lại tới Hong Kong. • Cục diện Trung Đông thay đổi với thỏa thuận lịch sử do TT Mỹ Donal Trump làm trung gian. • Trực thăng quân sự Mỹ rơi ở Syria. • Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh tăng cao. • Lãnh đạo đối lập Nga Navalny lần đầu lên tiếng sau khi bất tỉnh trên chuyến bay từ Siberia đến Moskva tháng...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments