Syria Powered by Trendolizer

Advarer publikum før fotoutstilling

Trending story found on www.fvn.no
Advarer publikum før fotoutstilling
Omar Alshogre overlevde tre år i det som ble kalt «slakterhuset» i Syria. Nå vises bildene fra fengselet.
[Source: www.fvn.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments