Syria Powered by Trendolizer

Redd Barna: Tredoblet barnedødelighet i Al-Hol-leiren - Utrop

Trending story found on www.utrop.no
Redd Barna: Tredoblet barnedødelighet i Al-Hol-leiren - Utrop
Åtte barn under fem år døde på få dager Al-Hol-leiren i Syria, ifølge Redd Barna. Mangel på medisinsk hjelp har ført til tredobling av barnedødeligheten der.
[Source: www.utrop.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments