Syria Powered by Trendolizer

COVID-19: Pelarian Syria sedia terbeban kini makin terdesak

Trending story found on www.bharian.com.my
COVID-19: Pelarian Syria sedia terbeban kini makin terdesak
Malapetaka besar hanya menunggu masa menimpa hampir empat juta pelarian dan orang awam di utara Syria sekiranya masyarakat antarabangsa serta badan dunia tidak bersungguh-sungguh melakukan usaha membendung penularan COVID-19 di utara Syria.
[Source: www.bharian.com.my] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments