Syria Powered by Trendolizer

Syria-guttens helsetilstand: Derfor ble det slått alarm

Trending story found on www.vg.no
Syria-guttens helsetilstand: Derfor ble det slått alarm
Journalene til gutten som ble hentet hjem fra Syria viser symptomer som tydet på en alvorlig sykdom, som feltsykehuset ikke kunne behandle. Nå reagerer Røde Kors-sjefen på at det er blitt en debatt rundt 5-åringens helse.
[Source: www.vg.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments