Syria Powered by Trendolizer

Norsk FN-topp var i middag med Jeffrey Epstein: – Ikke naturlig for meg å navngi øvrige deltagere

Trending story found on www.dn.no
Norsk FN-topp var i middag med Jeffrey Epstein: – Ikke naturlig for meg å navngi øvrige deltagere
Sexforbryteren Jeffrey Epstein beveget seg i samme miljø som flere norske toppdiplomater i New York. FNs spesialutsending til Syria, Geir O. Pedersen, bekrefter at han deltok i en middag med Epstein i 2011.
[Source: www.dn.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments