Syria Powered by Trendolizer

Terroristenes grufulle forklaringer etter Marokko-drapene

Trending story found on www.vg.no
Terroristenes grufulle forklaringer etter Marokko-drapene
De drapstiltalte mennene ville reise til Syria for å slutte seg til den såkalte islamske stat, men hadde ikke råd. Da bestemte de seg for å drepe utenlandske turister i terrorgruppens navn, på marokkansk jord.
[Source: www.vg.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments