Syria Powered by Trendolizer

Evakuerte kvinner håndhever IS-justis i leiren. Lærer barna å kaste stein på kvinner uten slør.

Trending story found on www.aftenposten.no
Evakuerte kvinner håndhever IS-justis i leiren. Lærer barna å kaste stein på kvinner uten slør.
SYRIA/ISTANBUL (Aftenposten): Tusener av kvinner møter nytt press etter flukten fra IS-området i Syria. De som er «vantro», risikerer å bli angrepet.
[Source: www.aftenposten.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments