Syria Powered by Trendolizer

Ukraine 'đi đêm', tiết lộ bí mật S-300 cho Mỹ, Israel: Phòng không Nga ở Syria nguy kịch?

Trending story found on soha.vn
Ukraine 'đi đêm', tiết lộ bí mật S-300 cho Mỹ, Israel: Phòng không Nga ở Syria nguy kịch?
Ukraine đang tìm mọi cách để làm suy giảm thực lực quân sự của Nga nên việc nước này công khai dữ liệu cốt lõi của S-300 cho Mỹ và Israel phần nào đó cũng không quá khó hiểu.
[Source: soha.vn] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments