Syria Powered by Trendolizer

- Vil ikke få en eneste dollar til oppbyggingen

Trending story found on www.dn.no
- Vil ikke få en eneste dollar til oppbyggingen
USA vil ikke bidra til gjenoppbygging av Syria så lenge Iran har styrker i landet, sier utenriksminister Mike Pompeo.
[Source: www.dn.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments