Syria Powered by Trendolizer

UD om Shezadi-saken: – Man tar et stort personlig ansvar ved å reise til Syria

Trending story found on www.nrk.no
UD om Shezadi-saken: – Man tar et stort personlig ansvar ved å reise til Syria
Over to uker etter at Aisha Shezadi ba norske myndigheter om hjelp til seg selv og sin to år gamle sønn, står Utenriksdepartementet fast på at deres handlingsrom i saken er svært begrenset.
[Source: www.nrk.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments