Syria Powered by Trendolizer

Dilo fra Syria har traumer etter båtflukt over Middelhavet – nå skal han lære å svømme

Trending story found on www.nrk.no
Dilo fra Syria har traumer etter båtflukt over Middelhavet – nå skal han lære å svømme
Hvert år siden 2011 har innvandrere druknet i Norge. Under et nytt vannkurs startet innvandrerne med flyteøvelser, men endte med å dukke og hoppe fra brygga.
[Source: www.nrk.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments